DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ > Email > Email Google Apps | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Xem bài viết theo Danh mục
Không có danh mục con
Email Google Apps rss button
Hướng dẫn thiết lập sử dụng dịch vụ Email Google apps
Có những bài báo2 được tìm thấy trong thể loại này:
  1. questionHướng dẫn tạo Email Google Apps.
    Step1 : Đăng ký Domain tại địa chỉ: http://www.google.com/apps Step2: Đăng nhập vào Domain đã đăng ký: http://www.google.com/a/YourDomain.com/ Sau khi đăng nhập vào và làm theo các bước trong website sẽ nhận được các Record dạng như sau: @ MX 10 aspmx.l ...

  2. questionCách phục hồi password admin mail google apps
    Để phục hồi lại pass quản trị mail google apps ta làm như sau : Đi đến trang đăng nhập cho bảng điều khiển Google Apps quản trị viên. URL là https://www.google.com/a/cpanel/primary-domain-name, nơi chính tên miền là tên miền mà bạn đã dùng để đăng ký cho Google Apps. Nhấp vào không thể truy cập ...


Knowledge Management