DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ > Domain Name - Tên miền > Các khái niệm về Domain Name ( tên miền ) | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Xem bài viết theo Danh mục
Không có danh mục con
Các khái niệm về Domain Name ( tên miền ) rss button
Có 1 bài viết được tìm thấy trong thể loại này:
  1. questionDOMAIN NAME (Tên miền)
    DOMAIN NAME (Tên miền) 1. Tên miền - Domain name là gì ? Tên miền là một danh từ dịch theo kiểu nghĩa của từng từ một (Word by Word) từ tiếng anh (Domain Name). Thực chất tên miền là sự nhận dạng vị trí của một máy tính trên mạng Internet nói cách khác tên miền là tên của các mạng lưới, tên ...


Knowledge Management