DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ > Domain Name - Tên miền | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Xem bài viết theo Danh mục
Category Icon Các khái niệm về Domain Name ( tên miền ) (1)
Category Icon Domain Việt Nam (14)
Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc về Tên miền Việt Nam
Category Icon Domain Quốc Tế (10)
Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc về Tên miền Quốc Tế
Domain Name - Tên miền rss button
Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc về Tên miền
Có những bài báo3 được tìm thấy trong thể loại này:
  1. questionkiêm tra
    kiêm tra

  2. questionThông tin địa chỉ hợp lệ khi đăng ký tên miền
    Việc đăng ký tên miền quốc tế từ tài của khoản đại lý tại DIGIPOWER thường xảy ra lỗi bị treo và hủy đăng kí, nguyên nhân chủ yếu là do thao tác nhập thông tin của trường địa chỉ vi phạm vượt quá 60 ký tự cho phép. + Sau đây là hình ảnh hướng dẫn quý khách nhập thông tin địa chỉ cho 1 domain khi ...

  3. questionHướng dẫn tạo childnameserver cho domain
    Sau đây là hình ảnh hướng dẫn tạo childnameserver cho domain đối với các domain đăng ký thuộc nhà cung cấp MATBAO và DIRECTI , bắt buộc domain phải tạo childnameserver để các nhà cung cấp domain quốc tế công nhận hơn với các khai báo nameserver theo domain. Đối với domain đăng ký thuộc nhà cun ...


Knowledge Management