DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ > Database > MSSQL | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Xem bài viết theo Danh mục
Không có danh mục con
MSSQL rss button
Có 1 bài viết được tìm thấy trong thể loại này:
  1. questionHướng dẫn cài đặt MS SQL Server 2008
    Sau khi đăng nhập với quyền quản trị (admin) Quý khách bắt đầu cài đặt SQL Server 2008, sau khi chạy file Setup.exe nó sẽ ra thế này, bạn chọn tiếp "Tab" Installation, chọn New SQL Server Stand-alone installation or add features to an existing installation Chờ Setup check các điều kiện cần t ...


Knowledge Management